Яндекс.Метрика

Hasan Aboul Hasan

Digital Marketing & Tech Specialist - Founder of H-educate

The thing I dislike most is talking about myself, but here on Udemy, I'm obliged to do so. I fell in love with computers when I was 8 years old, and by the age of 9 I had made a full Windows installation. I tried my best to learn everything I could about computers; such as Programming, Network and Server Administration, Hacking and Security, Computer Maintenance, Virtualization, Linux & even Adobe and Auto DeskGraphic and design products.

Computers are my life. By the time I've written this biography, I have gained more than 8 years of experience in Network and Server administration.

And more than six years in .Net, Java, C++ Programming and of course Database design and administration.

I used to teach these subjects in my company for four years until I decided that I would like to share my experience with the world. I teach several free courses on YouTube, and I am now releasing high-quality courses right here on Udemy.

Some non-computer related info about me: I am interested in psychology and philosophy – I have studied both as well as cosmology. I also speak three languages: English, Arabic & Persian.

I hope my courses will prove useful to you and that you learn a lot from them. Any questions are welcome, contact me, and I will gladly help.

Qualifications and education

★ BS in computer science

★ Masters in computer science

★ MCSA 2003-2008-2012-2016

★ MCSE 2003-2008-2012-2016

★ VMware VCP

★ VMware VCAP

★ Cisco CCNP

★ A+,Network+,Security+,Server+

★ CEH

★ C#,VB,ASP,C++,JAVA

★ SQL Server administration

★ Digital Marketing & Online Business


Ավելին Hasan Aboul Hasan-ից


Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։