Яндекс.Метрика

Jesus Lozano

Jesus Lozano is an entrepreneur with an in-depth understanding of the business model and global operations, with 23 years of management experience focusing on ICT strategies start-ups and global development.

 He has nine established companies, 6M$ in received investments, 85M$ in company exists and managing offices in Spain, Germany, Russia, China, India, Mexico, and the US.

As a Strategic Advisor in the Technological and Innovation Industry, he supports the European Commission and International Organisations (EIF, EBRD, GIZ, United Nations, etc.) in their initiatives on ICT and Innovation strategies.

He is an expert in 1) IT Industry development, generating IT startups ecosystem, 2) National industry empowering through Digital Transformation, 3)International Industry Attraction through R&D Clustering.

He is a professor in IT Business Development and Entrepreneurial Acceleration Programs and has held more than 60 lectures in educational entities. He is the Co-Author of the “TopChallenge Acceleration program” and an Incubator and Accelerator expert.Ավարտված միջոցարումներ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։