Яндекс.Метрика

Mrs. Julia Romashkina

Julia Romashkina was appointed to the position of the Director of the Compliance Department at MTS in June 2012. She is responsible for anti-corruption and business ethics compliance, as well as for the development, implementation and coordination of a unified corporate Compliance Management System (CMS) at MTS.

Julia started her professional career in the financial department of Shell in Russia. From 1995 to 2006, she held a number of positions at Philip Morris including Financial Manager and Internal Control and Compliance Manager for Russia and the CIS. From 2006 to 2010, Julia held the post of the Global Internal Audit Manager at Bunge, and from 2010 to 2011, she was an officer of Pfizer in Russia.

Prior to joining MTS, Julia was the Chief Compliance Officer for Eurasia in Sanofi, Eurasia.

Julia graduated with honors from the Moscow State Linguistic University. M. Thorez. In 1995, she received an MBA in Economics from the California State University-East Bay, USA. She holds a CIMA certification from the Charted Institute of Management Accountants and an International Diploma in Compliance. She is a member of International Compliance Association (ICA).Ավարտված միջոցարումներ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։