Яндекс.Метрика

Dr. Klaus Gressenbauer

Dr. Klaus Gressenbauer joined the European Monetary Institute in December 1997 and the European Central Bank (ECB) at its inception in 1998. He held a number of management positions in international banking, primarily in the area of controlling and general management. Upon joining the ECB Dr. Gressenbauer first served as Director Planning & Organisation and was later on appointed Director Internal Audit. In his ECB capacity and prior to becoming Director Internal Audit, he inter alia also served as Chairman of the European System of Central Banks’ (ESCD) Benchmarking Working Group, Chairman of the ESCB Organisational Analysis Working Group, member of the ECB Budget Committee, member of the ECB Management Committee, member of the ECB Project Steering Committee, member of the ECB Assets and Liabilities Committee and Chairman of the ESCB’s Internal Auditors Committee. Mr Gressenbauer studied communication theories and philosophy and holds a PhD in political sciences from the University of Vienna. He also holds a Master of Business Administration degree from the International Management Institute in Geneva. Dr. Klaus Gressenbauer retired in March 2018.

 Ավարտված միջոցարումներ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։