Яндекс.Метрика

Kjell A. Nordström

Kjell Norstrom is the author of bestsellers “Funky Business - Talent Makes the Capital Dance” and “Karaoke-capitalism” and is considered to be one of the brightest thinkers of our time.

Dr. Nordström evaluates long-term perspectives of science, technology, economy and society to define strategic directions that will ensure company's competitive advantages and long-term development in the future.

“Funky Business - Talent Makes the Capital Dance”, written by him and his colleague Jonas Ridderstrale, was published in 1999 and its success made Nordstrom a world-famous business thinker. The book became a major success in business literature and was translated into 32 languages. Many consider it to be a manifesto of the new economic system.

In 2009, "The Thinkers 50", a bi-annual global ranking of management thinkers, ranked Kjell Nordstrom in the 23rd place in their global ranking and included him in the TOP 5 of Best Business Thinkers of Europe. The International Guru League ranked him the 5th place after management gurus like Michael Porter, Hans Thompson, and Tom Peters.

Kjell Nordstrom is a typical ‘naughty boy’ of the new business reality. He gives speeches all around the world, in front of different audiences, writes books and articles and reads a variety of literature, starting with Playboy and Architectural Digest and ending with Nobel Prize winner Harold Pinter’s texts. Nordstrom has a speaking style that is dynamic, interactive, and, at the same time, very humane. He is not afraid to challenge the audience and discusses truly topical issues. These qualities made Nordstrom one of the most well-known speakers of the world.


Ավելին Kjell A. Nordström -ից


Ավարտված միջոցարումներ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։