Яндекс.Метрика

Daniel Jhangiryan

2015թ.-մասնակցել է Ստի Հետազոտման Միջազգային Ակադեմիայի կողմից կազմակերպված վերապատրաստմանը և ստացել դիպլոմավորված Պրոֆայլեր-վերիֆիկատոր կոչումը, Մոսկվա

2012-2014թթ.
-եղել է Երևանի «Գլաձոր» համալսարանում «Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրա հետագա բարելավման նպատակով բուհերին դրամաշնորհների տրամադրում» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման խմբի անդամ

2013թ.-մասնակցել է Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման թրեյնինգների` Միջտարածաշրջանային կենտրոնների ասոցիացիայի կողմից ստանալով Նեյրլեզվաբանական ծրագրավորման մասնագետի որակավորում, Ռուսաստանի Դաշնություն

2013թ., 12-19 ապրիլ-իրականացրել է բենչմարքինգ Ամստերդամի Բիզնես և Էկոնոմիկա ֆակուլտետում, Նիդեռլանդներ

2013թ. մասնակցել է ՈԱԱԿ կողմից կազմակերպած «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» եռափուլ դասընթացներին

2013-2014թթ.-մասնակցել է ՈԱԱԿ կողմից կազմակերպած կրթության որակի ապահովմանն ու բարելավմանն ուղղված վերապատրաստումներին և սեմինարներին

2012թ.-մասնակցել է «Տեմպուս և Էրազմուս Մունդուս. Հնարավորություններ Արևելյան գործընկերությանը» սեմինարներին, Կիև

2012թ.- եղել է Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների փորձնական հավատարմագրման նպատակով ինքնավերլուծության զեկույցի պատրաստման աշխատանքային խմբի անդամ

2012թ.-շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

2009թ.-մասնակցել է ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի Միջազգային Այցելուների Ծրագրին, ԱՄՆ

1999թ.-պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն և ստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

1995-1998թթ.-սովորել և ավարտել է Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ասպիրանտուրան

1990-1995թթ.-սովորել և ավարտել է Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետը

1980-1990թթ. -սովորել և ավարտել է N 83 միջնակարգ դպրոցըԱվարտված միջոցարումներ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։