Яндекс.Метрика

Leo Macias

Leo Macias He has been working in the advertising market since 1992.

As creative, he has won 24 Cannes Lions and many other international awards like One Show, London Festival, New York Festival, Fiap Awards, Clio, D&AD, ADC, El Ojo, El Sol, Epica, CCSP, among others. Besides that, his work was acknowledged several times by the German Magazine Archive and by the English website Shots.

He has also been a juror in some of the leading festivals of the world: Cannes Lions, Art Directors Club, London Festival, FIAP (President of the Jury), CCSP (once as President of the Jury), El Ojo, ABP, Wave Festival, Art Directors Club, London Festival, among others, and was nominated Creative professional of the year in Caboré, the most important award in Brazil.

He also has invited to be panelist in different countries and festivals, highlighting Lecturer on Brazilian Creativity at Cannes Festival 2014, Lecturer on Innovation at Digital Marketing Conference 2014 in Moscow, Lecturer on "Brazilian Advertising Professionals' Experiences Overseas" at CCSP.

When he’s not at the agency, he also runs a successful Art Gallery in his apartment, featured in important magazines, such as Advertising Age.

As plastic artist (his B side) he has made many exhibitions in Brazil in the last 8 years.Ավարտված միջոցարումներ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։