Яндекс.Метрика

Armineh Panossian

Armineh Panossian
The Chief Executive Director, Co-founder and TEFL Instructor

Armineh Panossian is a certified and experienced TEFL instructor. She has twenty years of teaching experience and eleven years of writing experience as a program writer, editor, and author of English course books, activity books, and story books. She has taught students coming from various backgrounds and levels. Armineh’s mission is not simply to instruct learners, but to set them on the right path, so that they’ll discover the language and love it! At present, she is the co-founder, chief executive director, and the TEFL coach of A+ Iimbibe Skills.Ավարտված միջոցարումներ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։