Яндекс.Метрика

Email Marketing Mastery Course

Learn Email Marketing in a new way as never seen before!
Կազմակերպիչ Բանախոս Hasan Aboul Hasan Կատեգորիա Մարքեթինգ
Հրատարակված է 23/10/2020ԱնգլերենԴասընթաց

Email Marketing Mastery Course is a New Approach in Learning Email Marketing for Beginners & Advanced Users.

In this series, you will be covered almost everything you need to know about email marketing.

After you Finish This Course, you will be able to:

 • Run your own successful email marketing campaigns.
 • Teach Email Marketing
 • Manage your Client's Email marketing campaigns

This Course is splitter into 2 Sections:

Section 1: Introduction to the course
Section 2: Learning Email Marketing

 
Section 2 ( The Main Course ) covers the following:

 • Introduction To Email Marketing.
 • Email Marketing Systems.
 • MailChimp Crash Course.
 • Custom Email Marketing System.
 • Lead Magnets.
 • Creating the Best Optin Forms.
 • Email Marketing Automation.
 • Write The Perfect Subject line.
 • Write the Perfect Email.
 • Spam Factors.

What are the requirements?

 • The Passion to learn.
 • Computer with an internet connection.

What are you going to get from this course?

 • Learn What is Email Marketing.
 • Understand Different Types of Email Marketing Systems.
 • Learn How to work with Mailchimp.
 • Learn How to work with Mailwizz.
 • How to Build Email Lists with Lead Magnets and Optin Forms.
 • How to Automate Email Marketing.
 • Learn how to write the perfect email that converts.
 • Learn Spam Factors to get your emails in the inbox.

What is the target audience?

 • Email Marketers.
 • Digital Marketers.
 • Entrepreneurs.
 • Online Business Owners and Startups.

Who this course is for:

 • Email Marketers.
 • Digital Marketers.
 • Entrepreneurs.
 • Online Business Owners and Startups.
 • Anyone Who Loves to Learn Email Marketing.

What you''ll learn

 • Learn What is Email Marketing.
 • Understand Different Types of Email Marketing Systems.
 • Learn How to work with Mailchimp.
 • Learn How to work with Mailwizz.
 • How to Build Email Lists with Lead Magnets and Optin Forms.
 • How to Automate Email Marketing.
 • Learn how to write the perfect email that converts.
 • Learn Spam Factors to get your emails in the inbox.
 • Course content

  Getting started (4 lectures, 5min)

  • Course Introduction (01:34)
  • Course Design (01:04)
  • Getting Support (01:18)
  • Before you Continue (01:31)

  Let's Start! (10 lectures, 1h 55min)

  • Introduction To Email Marketing (09:17)
  • Email Marketing Systems (12:30)
  • MailChimp Crash Course (17:54)
  • Custom Email Marketing System (11:59)
  • Lead Magnets (13:08)
  • Creating the Best Optin Forms (13:55)
  • Email Marketing Automation (11:44)
  • Subject Lines (09:23)
  • Write a perfect Email (14:57)
  • Spam Factors (00:23)

  Additional Content (1 lecture, 1 min)

  • Bonus lecture (01:09)

Hasan Aboul Hasan

Digital Marketing & Tech Specialist - Founder of H-educate

The thing I dislike most is talking about myself, but here on Udemy, I'm obliged to do so. I fell in love with computers when I was 8 years old, and by the age of 9 I had made a full Windows installation. I tried my best to learn everything I could about computers; such as Programming, Network and Server Administration, Hacking and Security, Computer Maintenance, Virtualization, Linux & even Adobe and Auto DeskGraphic and design products.

Computers are my life. By the time I've written this biography, I have gained more than 8 years of experience in Network and Server administration.

And more than six years in .Net, Java, C++ Programming and of course Database design and administration.

I used to teach these subjects in my company for four years until I decided that I would like to share my experience with the world. I teach several free courses on YouTube, and I am now releasing high-quality courses right here on Udemy.

Some non-computer related info about me: I am interested in psychology and philosophy – I have studied both as well as cosmology. I also speak three languages: English, Arabic & Persian.

I hope my courses will prove useful to you and that you learn a lot from them. Any questions are welcome, contact me, and I will gladly help.

Qualifications and education

★ BS in computer science

★ Masters in computer science

★ MCSA 2003-2008-2012-2016

★ MCSE 2003-2008-2012-2016

★ VMware VCP

★ VMware VCAP

★ Cisco CCNP

★ A+,Network+,Security+,Server+

★ CEH

★ C#,VB,ASP,C++,JAVA

★ SQL Server administration

★ Digital Marketing & Online Business

Այս միջոցառումն անվճար է

10 Northern Avenue, Yerevan

Կիսվել

Նմանատիպ այլ միջոցառումներ

Other similar books

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։