Яндекс.Метрика

Copywriting Quick Start: Top FREE Writing Tools & Hacks

Boost your copywriting skills and become a better writer with the internet's best free writing tools and hacks
Կազմակերպիչ Բանախոս Tyler Speegle Կատեգորիա Մարքեթինգ
Հրատարակված է 21/10/2020ԱնգլերենԴասընթաց

 Want to start a blog? Break into the copywriting world? Create content for a website or online business?
Writing is an essential skill that often requires years to master.
But simply working harder isn’t the answer. To get ahead, you need to work SMARTER. 

That’s where this free course comes in.

These tools and hacks will help you...

 • Brainstorm better ideas
 • Discover effective keywords
 • Write more persuasive marketing copy
 • Create killer headlines

All of the tools in this course are absolutely, 100% free. But not only am I️ going to show you how to access them, I’m going to hold you by the hand and show you exactly how to use them.

Plus, there's a section of the course where I’m going to show you some hacks that will help you make the most out of the tools, as well as a Copywriting Power Words section where I reveal some of the most persuasive language on the planet.

This course contains the kind of practical insights you can take action on immediately. Instead of drowning under the pressure of your next assignment or project, you’ll have an arsenal of tools, tips, and hacks you can employ.

This course is perfect for...

 •  Copywriters
 • Bloggers
 • Freelancers
 • Content Writers
 • Anyone wanting to improve their writing productivity

 
By the end of this course you'll have a jump start for writing clear, effective copy for all types of content.

It’s time to stop letting your competition have the advantage. 

Who this course is for:

 • Bloggers
 • Online Entrepreneurs and Marketers
 • Beginner Copywriters
 • Online Writers
 • Anyone Wanting to Grow Their Blog

What you'll learn

 • Generate endless amount of new blog ideas
 • Create Killer Headlines
 • Find the perfect word for any situation
 • Write persuasive marketing copy
   
 • Course content

  Free Copywriting Tools

  • Brainstorming Tool
  • Keyword Research Tool
  • Headline Writing Tool
  • Dictionary Tool

  Copywriting Hacks

  • Marketing Copy Hack
  • Keyword Research Hack
  • Headline Writing Hack

  Secret Copywriting Words

  • Persuasive Power Word #1
  • Persuasive Power Word #2
  • Persuasive Power Word #3
  • Power Word #1
  • Power Word #2
  • Power Word #3

  BONUS

  • Bonus: Claim Your Exclusive Student Discount

Tyler Speegle

Huffington Post Contributor | Professional Writer & Blogger

Professional Writer, Freelance Blogger, & Udemy Best Selling Instructor of +100,000 students. Contributor at the Huffington Post, The Blaze, and others. Sharing the writing shortcuts, secrets, and hacks I personally use as an online writer. Teaching people how to go from zero experience to a blogging pro. 

Want to discover the internet's best writing and blogging tools?

Ready to grow your blog and develop an online platform?

Wish there were some shortcuts to writing simplicity?

Dive into these topics and more by enrolling in my straightforward, no-bull online courses!

Այս միջոցառումն անվճար է

10 Northern Avenue, Yerevan

Կիսվել

Նմանատիպ այլ միջոցառումներ

Other similar books

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։