Яндекс.Метрика

Spectacular Testing Circus

by Ilari Henrik Aegerter
Կազմակերպիչ Quality Testing Lab Բանախոսներ Կատեգորիա Ծրագրավորում

15000 AMD

Ժամանակահատված: 23 , Նոյեմբեր

Оր: Շբթ

Ժամանակ: 11:00 - 18:30

Հրատարակված է 01/09/2019ԱնգլերենՎորքշոփ
Տևողություն: 8 ժամ

Quality Testing Lab is organizing a full day workshop held by Ilari Henrik Aegerter in Yerevan.

Join us on November 23 at 11:00 AM to learn about spectacular testing circus.

Our gates are open for both testers and developers alike. The lion tamers and the clowns welcome a healthy mix of both for the show. Take your seats. We’ll dim the lights. The stage will soon be set for spectacles and wonders. Enjoy the show!

This one-day interactive workshop sheds light on some of the most important fundamentals in software testing. Each section has a short introduction followed by a practical exercise or a game. Participation is not compulsory, but strongly encouraged. We will work our way through:

 •  What is Testing?
  Yes, what exactly is software testing? What is the value of our work as software testers? We will reflect on our activity and on what our “product” is. There will be a game with 6 phases.
 • Good Bug Reporting
  Effective bug reporting is a skill that needs practice and thought. We will explore questions around bug reporting like - What elements make a bug report most useful to stakeholders? Should I report a bug or not? What exactly is a bug anyway? You’ll see bugs from many different perspectives and grow your skills in an area that is as much about mediation as it is about troubleshooting.
 • The Mission of Testing
  You might have a lot of good ideas about how to test, but what about the ‘why’? In this hands-on session, we’ll delve into the ‘why’ of testing. Like any testing project, not all is as it seems. 
 • Software Testing Metrics
  Not everything that can be measured makes sense. On the contrary, many of the usual testing metrics convey a false image of the state of a project. We’ll take a look at the most commonly (ab)used metrics, and discuss the intricacies of surrogate measurements, goal displacement and construct validity.
 • Checking vs. Experimentation
  An important semantic distinction. We will explore explicit confirmatory checking and implicit experimentation and discuss in depth the value of technical and non-technical testing.
 • Cynefin
  As much as we’d like software development to fit into the neat boxes we create for it, it never does. How do you handle the complexities and unexpected curve balls you face as your project progresses? The Cynefin sense-making framework is an adaptive lens through which to makes sense of ‘now’. We’ll introduce Cynefin and talk about techniques to adapt to the unpredictable
 • Communication and Reporting
  Your testing is only as good as your ability to report it effectively. Our stakeholders rely on us to keep them informed, so it’s vital that the information we deliver is timely, relevant and consumable by our audience. In this session, we explore different reporting styles and approaches to help you get the most out of the work you’ve put in.
 • Modeling
  Effective modelling is crucial in understanding your product and how to test it. This entertaining, interactive session allows participants to flex their model building muscles. 
 • Generation of Test Ideas/Test Design
  The design of a test is not a straightforward matter. In order to come up with good ideas, we need to be able to tap into different thinking techniques - lateral thinking, systems thinking, scientific thinking and more in order to come up with good test design.
 • A Tester’s Toolbox
  McLuhan said ‘We shape our tools and thereafter our tools shape us’. What tools do we as testers have in our toolbox? How do you curate your own toolbox in order to deliver valuable service to the project?
 • Observation in Testing
  We have five senses we can use to make observations of the outside world. Touch, smell, taste, hearing and sight. These senses act as entry points into our brain. As the amount of information we perceive is far too large, there are powerful filter mechanisms in place. Sometimes the obvious remains unnoticed. Now, how do you improve your observation capabilities? What does brilliant observation mean? Can you deliberately exercise it?

There will be puzzles and laughter and a distinct absence of powerpoint slides, so come along. Be entertained (you may even learn something useful). Bring along a laptop and a good paper notebook.

Ilari Henrik Aegerter's formal studies have brought him from General Linguistics and Sociology to Software Engineering and Software Testing. Coming from the medical software domain at Phonak AG and progressing to e-commerce at eBay. He is now the Managing Director of House of Test GmbH and he believes that there is still a lot of work to be done for excellent software testing. In 2013 he co-founded the International Society for Software Testing (ISST), which advocates for bringing back common sense to testing. In 2015 he was elected into the board of the Association for Software Testing (AST) where he acts as Chief of Chapters. He is also a lecturer at the HSR technical university for the post-graduate course CAS Software Testing.

Ստանդարտ Բիզնես Vip Պլատինում
Սուրճի ընդմիջում
Ճաշ
Տեղեկատվական նյութեր
Afterparty
Wine Bar
Արժեք : AMD 15000
Հատուկ առաջարկ:
Զեղչը վավեր է մինչև:

2 Tsitsernakaberd Highway, Yerevan

256 hub

Կիսվել

Ժամանակահատված

23

Նոյեմբեր

Շբթ

11:00 - 18:30

Անցկացման վայր

Երևան, Հայաստան

Գովազդ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։