Яндекс.Метрика

GRAPHIC DESIGN BATTLE VOL.6

#Skillbattle
Կազմակերպիչ Skill.am Բանախոսներ Կատեգորիա Գրաֆիկ Դիզայն

8000 AMD

Ժամանակահատված: 28 , Սեպտեմբեր

Оր: Շբթ

Ժամանակ: 14:30 - 20:30

Հրատարակված է 09/07/2019ՀայերենՄիթափ
Տևողություն: 4 ժամ

Welcome to #skillbattle Vol.6

September 28, the first #designbattle in Armenia.

120 Minutes
7+1 Designer
1 Task
1 Winner
1000 $ #prize to the winner, in just 2 hours
Best speakers
Drinks, music, good mood.
You can participate as a Designer, Participant, Speaker or Jury.

At the beginning of the event, all 7 designers are simultaneously given the same task in the form of BRIEF. and 120 minutes to start and finish the task.

The main prize is 1000$, which'll be awarded to the winner

-----------------------------------
#Skillbattle is a new culture and project of new and hot debates.
Hot battles,discussions, various topics are discussed by the
industry experts,and not only.

This format is a new platform, which aims to develop healthy debates among young people, a platform for new acquaintances where the most creative, innovative, modern individuals gather together, become part of the hottest discussions, share their own opinions, as well as listening to professionals and experts in the field.

 If you participate as a designer at this event, then this is a new opportunity for You to compete with industry professionals, and this is the chance to get feedback from the professionals in the field, who will be the jury.
Win $ 1000, and many gifts from partners!

 If you are a Battle participant, then you have the opportunity to come to the same platform with a number of innovative, creative individuals.

During this project you have the opportunity to listen to the best specialists in the field, to share your opinion, to be for and against.
Taste a wide range of drinks, be in the center of the hottest event and receive maximum.

And why not you can be present with your own computer, get a task, solve it, and get more and more prizes.

 

Within the framework of this project 5 events were held: marketing, digital marketing, career growth and development with participation of 10 and more battlers and more than 200 participants.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
14:30–15:00 Registration 
15:00–16:00 Start of the event
16:00–18:30 Starting to design a task, during it music & wines.
18:30–19:30 Speech from speakers
19:30–20:30 Results Summary and Awards Ceremony

#skillbattle's general partner is Digitain Armenia.
#skillbattle's information partner is Aurora Media Holding.

Any questions? If yes please Call: +374 60 70 75 70
See you soon

 • AGENDA

  14:30–15:00 Registration 
  15:00–16:00 Start of the event
  16:00–18:30 Starting to design a task, during it music & wines.
  18:30–19:30 Speech from speakers
  19:30–20:30 Results Summary and Awards Ceremony

   

 • What's the purpose?

  ➡ If you participate in this event as a designer, than this is a new opportunity for You to compete with industry professionals, and this is an incredible chance to get a feedback from the professionals in the field, who will be the jury.
  Win $1000, and get many gifts from our partners!

  ➡ If you are a Battle participant, then you have a chance to come to the same platform with a number of innovative and creative individuals.

  During this project, you have a valuable opportunity to listen to the best specialists in the field, to share your opinion, to oppose or agree.
  Taste a wide range of drinks, be in a center of the hottest event and receive the maximum.

  And, of course, you can bring your personal computer, get a task, solve it, and receive a special prize.

Ստանդարտ Բիզնես Vip Պլատինում
Վկայագիր
Wine Bar
Խոսնակի ելույթ
Արժեք : AMD 8000
Հատուկ առաջարկ:
Զեղչը վավեր է մինչև: 28.09.2019 00:00

0001, 3 Աբովյանի փողոց, Երևան

Deworkacy AOKS

Every designer has a right to apply to and participate in #designbattle by sending us his/her portfolio, but the opportunity to select belongs to the organizers.
The organizers will select 7 designers who will participate in the battle.
The participation for the battlist is fully free of charge.
At the beginning of the battle, the same task, which is designed in a form of BRIEF is given to participants, and they have 120 minutes to complete it.

Every desinger has a right to have a personal computer and headphones (the organizing staff of the battle takes no part in the choice of the music playing in headphones). At the end of the battle, participants place their works on the same platform. During 30 minutes jury will choose TOP Three works, and only one out of which will be the Winner!

By participating in #designbattle, designers are giving their agreement about considering created works to be the property of organizers. 

The main prize is an amount $1000 which will be given to the winner during 2 weeks.

Կիսվել

Ժամանակահատված

28

Սեպտեմբեր

Շբթ

14:30 - 20:30

Անցկացման վայր

Երևան, Հայաստան

Գովազդ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։