Яндекс.Метрика

Basics of Coaching

WONDERFUL OPPORTUNITY TO LEARN COACHING

102000 AMD

Ժամանակահատված: 03 - 07, Դեկտեմբեր

Оր: Երկ - Ուրբ

Ժամանակ: 11:00 - 19:00

Հրատարակված է 18/11/2018ԱնգլերենԴասընթաց

 

WHY “BASICS OF COACHING”?

We offer you a hands on coaching experience that will enable you to detect your skills as a

coach and boost your growth as a coachee in only 5 days.

 

And if you are also curious what coaching can do for you as a coachee as well as a coach, this is definitely the training for you.

 

Basics of coaching is a uniquely designed training, because it is a Journey of constant practice that involves real life Situations in order to grasp and to embody the Methodology of coaching.

 

 

HOW THE TRAINING IS DESIGNED?

 

The training is designed as 5 days coaching session that is there to facilitate the learning of each participant. We use dynamic approach the focus is on practice rather than just theory. The methods we use are coaching, learning by experience, embodied learning and NLP.

 

TRAINING IS OPEN FOR EVERYONE

·         TEAM LEADERS

·         MANAGERS

·         HR EXPERTS

·         EDUCATORS

·         TRAINERS

·         TEACHERS

·         YOUTH WORKERS

·         PEOPLE WORKING WITH PEOPLE IN DIFFERENT CONTEXTS

 

It is intended for all of you who want to learn about coaching, or who already are accomplished coaches willing to add another layer of interpretation to their practice and also for you who do not have a day of coaching practice behind. How is this possible? Because of our unique approach.

 

WHAT WE OFFER

A variety of tools, techniques and methods will be presented. From the core ones to innovative and digital ones. A technique becomes a skill through practice so, you will have this opportunity and will be able to choose which one you will add to your personal method and identity as a coach.

 

WHAT WILL YOU GAIN AS A PARTICIPANT?

·         Find your strong points in coaching, work with them

·         Develop your own personalized coaching method

·         Understand how the human brain works

·         Discover the three basic ways you can make intervention

·         Practice in depth conversation, questioning and observation skills

·         Develop an effective embodied coaching behavior

·         Learn how to diagnose your coachee, how to start, execute and close a coaching

·         session

·         Advance your coaching method while working with peer coaches

·         Enjoy the privilege in working with a supervisor

·         Full book on the Methodology of Coaching and all the Video/audio materials used for future reference

·         Detect and handle resistance

·         Identify your own obstacles and learn how to turn them into stepping stones

·         Explore the opportunity to coach and be coached

·         Boost your growth in reflection groups

 

WHO IS THE TRAINER?

Yassar Markos is co-founder of the University for Personal Development and entrepreneurship which is the top 3 in the field of personal development and coaching in Bulgaria.

In last 10 years he has trained and coached more than 6000 people. He is started to work with Olde Vechte Foundation and completed the Practicing coaching training, He has completed coaching master classes in Israel, Estonia, Bulgaria, Hungary.

In last few years he is delivering coaching skills training to managers, leaders and trainers people who want to get better results in working with people. As well as training for coaching for people who want to become coaches.

He has completed NLP practitioner training. He is head trainer in Olde Vechte Foundation.

He has as a medical doctor diploma and is presently doing his masters in psychology

 

HOW TO APPLY?

 

If you wish to apply, fill in the online registration form http://bit.ly/basicsofcoaching.  Please note that only complete registration forms are taken into consideration. In order to complete the registration you should make 10% of payment of your participation fee.

 

PARTICIPATION FEE

 

120.000 AMD General participation fee

 

Discounts

15% (102.000 AMD)- if you register and make payment until 25 of November.

15% (102.000 AMD)- if you are an association member.

20% (96.000 AMD) - if you are an association member and make payment until 25 of November.

 

 • WHAT WILL YOU GAIN AS A PARTICIPANT?

  ·         Find your strong points in coaching, work with them

  ·         Develop your own personalized coaching method

  ·         Understand how the human brain works

  ·         Discover the three basic ways you can make intervention

  ·         Practice in depth conversation, questioning and observation skills

  ·         Develop an effective embodied coaching behavior

  ·         Learn how to diagnose your coachee, how to start, execute and close a coaching

  ·         session

  ·         Advance your coaching method while working with peer coaches

  ·         Enjoy the privilege in working with a supervisor

  ·         Full book on the Methodology of Coaching and all the Video/audio materials used for future reference

  ·         Detect and handle resistance

  ·         Identify your own obstacles and learn how to turn them into stepping stones

  ·         Explore the opportunity to coach and be coached

  ·         Boost your growth in reflection groups

120000 AMD Բիզնես Vip Պլատինում
Արժեք : AMD 120000
Հատուկ առաջարկ: AMD 102000
Skillcoin: Skillcoin 102
Զեղչը վավեր է մինչև: 25.11.2018 19:00

Հավելյալ ինֆորմացիա

120.000 AMD General participation fee

 

Discounts

15% (102.000 AMD)- if you register and make payment until 25 of November.

15% (102.000 AMD)- if you are an association member.

20% (96.000 AMD) - if you are an association member and make payment until 25 of November

5/1 Northern Avenue, Yerevan

Ibis Yerevan Center

The training is designed as 5 days coaching session that is there to facilitate the learning of each participant. We use dynamic approach the focus is on practice rather than just theory. The methods we use are coaching, learning by experience, embodied learning and NLP.

Կիսվել

Ժամանակահատված

03 - 07

Դեկտեմբեր

Երկ - Ուրբ

11:00 - 19:00

Անցկացման վայր

Երևան, Հայաստան

Գովազդ

Նմանատիպ այլ միջոցառումներ

Նոր միջոցառում ստեղծելու համար խնդրում ենք գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

Միջոցառման գինը նշված է վերջինիս մասին տեղեկատվություն պարունակող բաժնում։ Այս բաժինը հասանելի է միայն միջոցառման կազմակերպիչներին։