Яндекс.Метрика

Оферта и партнерская программа

ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Այս փաստաթուղթը կարգավորում է Skill.am–ի բոլոր օգտատերերի միջև հարաբերությունները, անգամ նրանց, ովքեր գրանցված օգտատեր չեն: Եթե որոշ կետերի հետ համաձայն չեք, ապա խնդրում ենք դադարեցնել օգտագործել կայքը և կապվել մեզ հետ team@skill.am հասցեյով:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Այս փաստաթուղթը սահմանում է գրանցման և իրադարձություններին (միջոցառումներին) մասնակցության վճարման կարգը, որը տեղադրված է skill.am-ում: Այն նկարագրում է մեր ընկերության և մեր օգտատեր-մասնակիցների փոխադարձ պարտավորությունները և իրավունքները: Եթե համամիտ չեք այս պայմանագրի որևէ կետ(եր)ի հետ, խնդրում ենք դադարեցնել բաժանորդագրման (գրանցման) ընթացքը կայքում և կապվել մեզ հետ:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Այս պայմանագիրը նկարագրում է իրադարձությունների (միջոցառումների) կազմակերպիչների կողմից մեր ծառայությունից օգտվելու կարգը: Եթե համաձայն չեք այս պայմանագրի որևէ կետ(եր)ի հետ, խնդրում ենք դադարեցնել բաժանորդագրման (գրանցման) ընթացքը կայքում որպես իրադարձությունների (միջոցառումների)կազմակերպիչ և կապվել մեզ հետ team@skill.am հասցեյով: Պայմանագրին կարող եք ծանոթանալ ստորև:

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿԱՄ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ՀԵՏ

Այս պայմանագրիը անհրաժեշտ է կնքել ի լրումն Ծառայությունների մատուցման պայմանագրի, եթե ցանկանում եք մեր ծառայության միջոցով իրավաբանական անձի (կամ ԱՁ) անունից վաճառել ձեր իրադարձությունների (միջոցառումների) տոմսերը: Պայմանագիրը կնքելու կարգին կարող եք ծանոթանալ ստորև:

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՀԵՏ

Այս պայմանագրիը անհրաժեշտ է կնքել ի լրումն Ծառայությունների մատուցման պայմանագրի, եթե ցանկանում եք մեր ծառայության միջոցով ֆիզիկական անձի անունից վաճառել ձեր իրադարձությունների (միջոցառումների)տոմսերը: Պայմանագիրը կնքելու կարգին կարող եք ծանոթանալ ստորև:

Чтобы создать новое мероприятие, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему

Стоимость мероприятий указана в соответствующем разделе конкретного события. Данный рездел создан исключительно для организаторов мероприятия.