Яндекс.Метрика

IT PRODUCT MANAGEMENT

Offline Course
Organizer Skillrocks Speakers Lilith Vanesian Category Development

99000 AMD

Period: 06 - 03, May - June

Day: Thu

Time: 19:00 - 21:00

Published 29/03/2021ArmenianCourse

IT PRODUCT MANAGEMENT-ի ոլորտում որակավորված մասնագետների կարիքն աճում է ամեն օր. պրոֆեսիոնալ product management-ը պրոդուկտի հաջողության առանցքային բաղադրիչն է

«IT PRODUCT MANAGEMENT» դասընթացը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են հմտանալ պրոդուկտ մենեջերի աշխատանքի բոլոր գործառույթների մեջ.

 • Պրոդուկտի գաղափարի գեներացում և հաստատում
 • Շուկայի և մրցակիցների պրոդուկտների գրագետ հետազոտություն
 • Ծրագրավորման և UX-ի կոնցեպտներ
 • Prototyping․ դրանց հետ կապված տեխնոլոգիական լուծումներ
 • KPI և metrics սահմանում և վերահսկում
 • Պրոդուկտի զարգացման ռազմավարության մշակում
 • User stories, acceptance criteria and product delivery սահմանման և իրագործման բոլոր պրոցեսներ

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները կսովորեն․

 • Ինչպես գեներացնել, հետազոտել, հաստատել պրոդուկտի գաղափարը
 • Ինչպես գրագետ հետազոտել մրցակիցներին և նրանց պրոդուկտները
 • Ինչ է product lifecycle-ը և ինչպես է այն աշխատում
 • Ինչպես աշխատել պատվիրատուի պահանջների և խնդիրների հետ, ինչպես նախագծային լուծումներ կազմել և առաջարկել
 • Ինչպես կազմել product backlog և առաջնահերթությամբ դասավորել user story-ները
 • Ինչպես արդյունավետորեն հաղորդակցվել պրոդուկտի բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ
 •  Ինչպես արդյունավետ համագործակցել project manager-ների և ծրագրավորողների հետ

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կունենան պատրաստ պորտֆոլիո, որով կարող են դիմել աշխատանքի։

 

 

 • -

  -

Lilith Vanesian

Lilith Vanesian has been working in Business Automation, Product management and marketing for more than 10 years. Last 5 years Lilith’s main focus is to add value to the customers and clients in various industries through the means of empowering software solutions and content marketing.

Lilith holds a BSc degree in Mathematics and MA in Sociology from Yerevan States University, and Social Entrepreneurship Certificate from the Oxford University.

This Couse was designed applying the years of experience providing software solutions to international companies such as Bank of America, Moody’s Analytics, Kantar, Ipsos, Johnson & Johnson and many more.

As your instructor Lilith has a very individual approach working with training program participants which means you will be provided with all the support, coaching and mentorship to achieve your goals with this course.

Lilith is the founder and CEO of Great Department. 

1 մասնակից 1+1 մասնակից 1+2 մասնակից 1+3 մասնակից
Coffee break
Marketing materials
Speaker's presentation
Certificate
Exam
Price: AMD 99000 AMD 89000 AMD 84000 AMD 79000
Special offer:
The offer is valid untill: 30.04.2021 23:55 30.04.2021 23:55 30.04.2021 23:55 30.04.2021 23:55

Extra info

1️⃣ մասնակից` 99.000 AMD
1️⃣➕1️⃣ մասնակից` PROMO 10%. 89.000 AMD
1️⃣➕2️⃣ մասնակից` PROMO 15%. 84.000 AMD
1️⃣➕3️⃣ մասնակից` PROMO 20%. 79.000 AMD

Դուք նաև կարող եք վճարել դասընթացի համար 6️⃣ ամսվա ընթացքում:

 

10 Northern Avenue, Yerevan

Skill

-

Share

Period

06 - 03

May

Thu

June

19:00 - 21:00

Event venue

Yerevan, Armenia

Գովազդ

To create a new event,please log in or register.

The price of an event can be found in the event page. This section is available only to the event organizers.