Яндекс.Метрика

Urban Express

Kjell Nordstrom, Per Schlingmann - 15 Urban Rules to help you navigate the new world that's being shaped by women and cities

16000 AMD

Published 26/03/2020EnglishBooks

English text below
--------------------

Այս գիրքը ուրբանիզացիայի մանիֆեստ է, որն իրեն է ենթարկել ինչպես զվարճալի բիզնեսը, այնպես էլ կապիտալիզմը: Շատ շուտով երկրագնդի բնակչության 2/3 - ը կապրի քաղաքներում, իսկ 219 երկրների փոխարեն ՝ 600 մեգապոլիս կձևավորի համաշխարհային տնտեսությունն ու քաղաքականությունը: Հայտնի տնտեսագետ Կյել Նորդստրոմը և Շվեդիայի նշանավոր դասախոսներից մեկը, նախկին քաղաքական գործիչ Պեր Շլինգմանը ասում են. «Առաջիկայում ազգ-պետություններ չեն լինի: Նրանք պատմում են «Ինտերնետիֆիկացման» հետևանքների, վայրի գիտելիքների արժեքի մասին (ինչը հնարավոր չէ թվայնացնել) և կանանց համախմբման մասին, որոնք ավելի ակտիվորեն են պաշտպանում իրենց տեղը արևի տակ. Այսօր `կրթություն, վաղը` փող և ուժ: Էքսպրես ուրբանիզացիայի վերաբերյալ իրենց գրքում, որի վրա արդեն մրցում են բոլոր երկրները, հեղինակները ճանապարհ են հարթում նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նավարկվել անկանխատեսելի ապագայում:

Էջերի քանակ - 208
Փափուկ կազմ

This book is a manifesto of urbanization, which has subjugated both funky business and karaoke capitalism. Very soon, two-thirds of the world's population will live in cities, and instead of 219 countries, 600 megacities will shape the world economy and politics. The well-known economist Kjell Nordström and one of Sweden’s prominent lecturers, ex-politician Per Schlingman, say: there will be no nation-states soon. They talk about the consequences of "Internetification", the value of wild knowledge (which cannot be digitized) and the women’s couaming out, which are increasingly defending their place in the sun: today - education, tomorrow - money and power. In their book on the express urbanization, which all countries are already racing on, the authors pave the way for those who want to navigate in the unpredictable future.

Pages - 208
Soft Cover

Kjell A.  Nordström

Kjell Norstrom is the author of bestsellers “Funky Business - Talent Makes the Capital Dance” and “Karaoke-capitalism” and is considered to be one of the brightest thinkers of our time.

Dr. Nordström evaluates long-term perspectives of science, technology, economy and society to define strategic directions that will ensure company's competitive advantages and long-term development in the future.

“Funky Business - Talent Makes the Capital Dance”, written by him and his colleague Jonas Ridderstrale, was published in 1999 and its success made Nordstrom a world-famous business thinker. The book became a major success in business literature and was translated into 32 languages. Many consider it to be a manifesto of the new economic system.

In 2009, "The Thinkers 50", a bi-annual global ranking of management thinkers, ranked Kjell Nordstrom in the 23rd place in their global ranking and included him in the TOP 5 of Best Business Thinkers of Europe. The International Guru League ranked him the 5th place after management gurus like Michael Porter, Hans Thompson, and Tom Peters.

Kjell Nordstrom is a typical ‘naughty boy’ of the new business reality. He gives speeches all around the world, in front of different audiences, writes books and articles and reads a variety of literature, starting with Playboy and Architectural Digest and ending with Nobel Prize winner Harold Pinter’s texts. Nordstrom has a speaking style that is dynamic, interactive, and, at the same time, very humane. He is not afraid to challenge the audience and discusses truly topical issues. These qualities made Nordstrom one of the most well-known speakers of the world.

Per Schlingmann

Per Schlingmann is a well known and established adviser and communications consultant with extensive experience in both politics and business.

Per is a former secretary of state, chief strategist and secretary of the Moderate party. Most people are familiar with Per as one of the architects of the party’s renewal, the New Moderates, where he played a central role in the renewal process .

Per vitalized a one century old party and managed to very successfully take them through the process and to election victory in both 2006 and 2010.

2013 Per wrote the book ” Stå aldrig still” which he based on his time at the party and has created a number of guidelines for how companies and individuals can make use of communication and leadership to lead their business to successful change.

Through his vast experience in both politics and communication Per acts as advisor to companies and organizations in transition. He is also a frequent lecturer in strategic communications, branding, transition, politics and rhetoric.

Per operates the communications agency Per Schlingmann AB which in short time acquired a number of important assignments in business.

2014, Per was listed as one of Sweden’s “super communicators” by advertising industry’s influential newspaper Resumé. On a regular basis, Per writes columns for leading business newspaper Dagens Industri . He is also on the Board of SOS Barnbyar, an organisation focusing on helping children in need worldwide.

Առանց առաքման Առաքումով Vip Platinium
Price: AMD 16000 AMD 17000
Special offer:
The offer is valid untill:

Extra info

Գիրքը skill.am կայքի միջոցով ձեռքբերելուց հետո այն կարող եք ստանալ մեր գրասենյակից, որը գտնվում է Հյուսիսային պողոտա 10 հասցեում՝ ներկայացնելով Ձեր էլ. հասցեին ուղարկված QR ստացականը՝ տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Գործում է նաև առաքման ծառայություն: 
Գիրքը գնելուց հետո 48 ժամվա ընթացքում մեր առաքիչը Ձեր պրոֆիլում նշված հեռախոսահամարով կապ կհաստատի Ձեզ հետ՝ առաքման հասցեն, օրն ու ժամը ճշտելու, որից հետո գիրքը կառաքվի: 

Մանրամասների համար խնդրում ենք զանգահարել +37460707570 հեռախոսահամարով:

Share

Գովազդ

Other similar books

To create a new event,please log in or register.

The price of an event can be found in the event page. This section is available only to the event organizers.