JAVA Ծրագրավորում

JAVA Oբյեկտ-Կողմնորոշված Ծրագրավորման Լեզու (Փուլ 1)
Speakers Development

72000 dram

Period: 27 - 29, November - January

Day: Mon

Time: 18:30 - 21:30

Published 06/03/2017ArmenianCourse
Duration: 48 hours

Դասընթացի 1-ին փուլի ժամանակ մասնակիցները կսովորեն Ջավա ծրագրավորման կառուցումը և շարահյուսությունը, Java object-oriented (OOP) ծրագրավորման հասկացությունները, Ջավա փաստաթղթային ձևավորումը, բացառությունների վերամշակումը, և շատ ավելին՝ Ջավա-ի հետագա և խորացված ուսումնասիրման համար:

 • ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

  Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

  • Java ծրագրավորման լեզվի շարահյուսություն
  • Պայմանական օպերատորներ
  • Կրկնության օպերատորներ
  • Դասեր և օբյեկտներ
  • Միաչափ զանգվածներ
  • Երկչափ զանգվածներ
  • Ժառանգականություն
  • Պոլիմորֆիզմ
  • Բացառությունների մշակում 

 • Ինչու՞ մասնակցել Java OOP դասընթացին

  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել և կիրառել Ջավա ծրագրավորման լեզուն և դրա հնարավորությունները:

Standard Business Vip Platinium
Price: AMD 72000
Special offer:
The offer is valid untill:

Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի Ֆակուլտետ

Armenian-Indian Center for Excellence in ICT

Մեկնարկ՝ նոյեմբեր 27, 2017

Տևողություն՝ 48 ժամ / 16 դաս

Արժեք ՝ 72 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)

Share

Period

27 - 29

November

Mon

January

18:30 - 21:30

Event venue

Yerevan, Armenia

Գովազդ

Other similar events

To create a new event,please log in or register.

The price of an event can be found in the event page. This section is available only to the event organizers.