Яндекс.Метрика

Monte Peace Camp

«Մոնթե» խաղաղության ճամբար»
Organizer Monte Melkonian Military Lyceum Speakers Category Games

61224 USD

Period: 01 , July - August

Day: Mon - Thu

Time: 00:00 - 00:00

Published 26/05/2019ArmenianEvent
Duration: 14 hours

««Մոնթե» խաղաղության ճամբար» ծրագրի նպատակն է պատանիներին տալ համապատասխան հմտություններ և կարողություններ առաջնորդության և խիզախության ձևավորման, ինչպես նաև մտավոր և ֆիզիկական կարողությունները կատարելության հասցնելու համար` ստեղծելով ժամանակակից հարթակ, որով Հայաստանը՝ որպես առաջին քրիստոնյա երկիր և աշխարհասփյուռ հայության հայրենիք, ազգային ավանդույթների և ծեսերի, մշակույթի և արվեստի ճանաչման միջոցով կբերի համախմբման, խաղաղության և զարգացման:
The "Monte" peace camp aims to empower the young people with the skills and abilities to build leadership and courage, as well as to bring their mental and physical abilities to perfection and create a modern platform for Armenia, as a first nation which adopted Christianity as a state religion, and Armenia is the homeland of the world-spread Armenians as well. The recognition of the national traditions and rituals will bring together consolidation, peace and development.

early bird Standard Late Platinium
Price: USD 61224 USD 71429
Special offer:
The offer is valid untill: 01.06.2019 00:00 15.06.2019 00:00

Dilijan

Dilijan

Share

Period

01

July

Mon - Thu

August

00:00 - 00:00

Event venue

Dilijan, Armenia

Գովազդ

Other similar events

To create a new event,please log in or register.

The price of an event can be found in the event page. This section is available only to the event organizers.