Яндекс.Метрика
О НАС ПИШУТ, МЫ ГОВОРИМ

Skill News

Skill in the News

Թրեյնինգների պոպուլյար դառնալը մեր երկրում ոչ թե հերթական նորաձևությունն է, այլ օբյեկտիվ իրականության պահանջ. Սերգեյ Ուսնունց

Հայաստանում նոր թափ ստացած թրեյնինգների, դասական և մոտիվացնող կրթության, շուկայի հեռանկարների, թեյնինգների անհրաժեշտության և այլ հարցերի շուրջ Tert.am-ը զրուցել է Skill.am կայքի հիմնադիր Սերգեյ Ուսնունցի հետ:

Թրեյնինգների պոպուլյար դառնալը մեր երկրում ոչ թե հերթական նորաձևությունն է, այլ օբյեկտիվ իրականության պահանջ. Սերգեյ Ուսնունց

skill.am. ինքնակրթության հնարավորությունները` մեկ վայրում

Կրթական բազմատեսակ միջոցառումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար այլեւս կարիք չկա երկարաժամկետ փնտրտուք սկսել տարբեր հարթակներում. skill.am-ում կարելի է գտնել սեմինարների, թրեյնինգների, վորքշոփերի ու շատ այլ միջոցառումների մասին տեղեկություն, տեղադրել դրանք կամ հենց կայքից հաստատել միջոցառման մասնակցությունը:

skill.am. ինքնակրթության հնարավորությունները` մեկ վայրում

Press Releases

Now we are in social networks

No modern company that seeks to communicate more closely with its customers and partners can do without social networks. Many people spend most of their time there. To always be together with our users, to inform them quickly and to respond to their criticism and wishes, representation in almost all social networks is a need. The skill.am educational platform launched its pages on Facebook and Instagram, and a group in LinkedIn. Now you can familiarize yourself with all the latest...

Now we work with the iDram payment system

Following the need of our customers in a wider range of payment instruments, we connected to the site the possibility of payment using the iDram payment system Many have long understood the convenience of using electronic money, which makes it possible to make payments from any place where there is access to the world wide web. Therefore, many of our fellow citizens use the system of iDram electronic purses. From today we have signed a contract with iDram and accept...

skill.am’s blog has been launched

We planned this step long enough. And today we can proudly say that the blog of the skill.am company has been launched. We have been discussing the concept of the future blog for a long time everyone agreed , but on one fact- it must necessarily exist. The content strategy of the blog was developed by the best members of our team, who will do everything to make the materials of the blog interesting and useful to our audience. Soon enough you can see on our blog…...

Contracts were signed with Ameriabank

Taking care of the convenience of our users, even before the launch of the site, on December 2 of 2016, we signed an agreement with Ameria Bank. Now each of our customers is able to pay for site services according to the chosen tariff plan using the most popular payment method in the world- payment via plastic cards. We accept payments via Visa, MasterCard, as well as cards of the national inter-bank settlement system of Armenia- ArCa cards. In the future we plan...

We connected to the Telcell payment system

As a part of the expansion of the payment system tools that are available for the payment of the tariffs of our platform, we have connected the Telcell terminal network. This solution helped us to reach even more users who can easily carry out calculations on our website. Telcell is the first and largest terminal network in Armenia, which today has more than 1000 payment acceptance points both in Yerevan and in the republic's provinces. With its help, you can pay for almost any...

About Skill

Skill is an adaptive electronic platform that helps users to find the best workshops, trainings, master classes, courses, video tutorials and other classes for the acquisition and development of skills.

  • For more news, highlights, and stories from Skill and our community, visit the SkillBlog
  • For press-related questions, e-mail team@skill.am
  • For logos, headshots, and other press assets, download our PRESSKIT

To create a new event,please log in or register.

The price of an event can be found in the event page. This section is available only to the event organizers.